بخشنامه ها ، دستورالعملها وفرم ها
1
1397/10/15
عسکری
بخشنامه نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت-464185 مورخ...
2
1397/10/24
عسکری
بخشنامه بنیان مدیریت امنیت اطلاعات و امنیت کاربری فناوری اطلاعات-367237 مورخ 97/7/15
3
1397/06/19
عسکری
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای-579095 مورخ 95/04/01
4
1396/12/26
عسکری
دستوالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مدرسان و مجریان حوزه فناوری اطلاعات-19138مورخ94/02/16
5
1396/12/06
عسکری
بخشنامه اصلاحیه-1710509مورخ 96/12/2(اصلاحیه بخشنامه1682488مورخ96/11/17)
6
1396/11/29
عسکری
بخشنامه دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات - دولت الکترونیک-145099مورخ93/11/20
7
1396/11/18
عسکری
بخشنامه ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرای-1682488مورخ 96/11/17
8
1396/11/05
عسکری
بخشنامه و دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای-1657363مورخ 96/11/04
9
1396/10/20
عسکری
بخشنامه جدید حقوق شهروندی-1091808 مورخ 95/12/22
10
1396/10/20
عسکری
پیوست شماره 2 بخشنامه جدید نظام آموزش کارکنان دولت-200/92/18819 مورخ 92/11/14
11
1396/10/20
عسکری
پیوست شماره 3 بخشنامه جدید نظام آموزش کارکنان دولت-200/92/18819 مورخ 92/11/14
12
1396/10/20
عسکری
بخشنامه مراکز مجاز اجرای دوره های آموزشی مصوب مدیران-1335268 مورخ 96/05/22
13
1396/10/20
عسکری
بخشنامه سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران- 200/90/32664 مورخ 90/12/15
14
1396/10/20
عسکری
بخشنامه دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت-200/26680 مورخ 90/10/20
15
1396/10/20
عسکری
پیوست شماره 1 بخشنامه جدید نظام آموزش کارکنان دولت-200/92/18819 مورخ 92/11/14
16
1396/10/20
عسکری
بخشنامه عدم احتساب سمینارها در دوره های آموزشی کارکنان- 1601115 مورخ 96/10/9
17
1396/10/20
عسکری
بخشنامه تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی- 1558505 مورخ 96/09/18
18
1396/10/20
عسکری
بخشنامه جدید نظام آموزش کارکنان دولت-200/92/18819 مورخ 92/11/14
19
1396/10/20
عسکری
بخشنامه اصلاحیه نظام آموزش کارکنان دولت-200/92/18819 مورخ 92/11/14
20
1396/10/20
عسکری
بخشنامه قدیم نظام آموزش کارکنان دولت-200/1834 مورخ 90/01/30


قابل توجه همکاران محترم دستگاههای اجرایی


تمام بخشنامه ها ؛ دستورالعملهای وفرم های مرکزآموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری گیلان در این صفحه بارگذاری میگردد.همکاران دستگاههای اجرایی میتوانند از این صفحه برای مشاهده ودریافت این اسناد اقدام فرمایند. درضمن در صورت نیاز به مستندهای قبلی میتوانند با اطلاع به مرکز مستندات موردنظر خود را دریافت نمایند