عنوان: تأثیر امید درمانی بر کاهش تقاضای طلاق و افزایش شادکامی در رشت کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مجری: دکتر فرحناز نوبخت راد تاریخ ارائه: 1397/2/5 استان گیلان و شهر رشت علی رغم تمدن و فرهنگ شاخصی که در کشور داشته و یکی از برترین استانهایی در کشور می باشد که بیشترین تحصیلات را زنان و مردان آن دارد، اما طبق آمار رسمي در ايران دومین استان با آمار بالای طلاق بوده است. لذا با توجه به بار روانی، اجتماعی و مالی که طلاق برای افراد جامعه و سازمانهای مختلف بویژه سازمان بهزیستی کشور دارد و همچنین به منظور تحکیم استحکام خانواده و جلوگیری از آسیبهای احتمالی طلاق از جمله اعتیاد، فحشاء و ... این پژوهش در پی آن است تا با بررسی اثرات امید درمانی بر افزایش شادکامی و کاهش درخواست طلاق در متقاضیان آن گامی مهم در راستای اهداف جامعه و سازمان برداشته شود.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
تأثیر امید درمانی بر کاهش تقاضای طلاق و افزایش شادکامی در رشت.pptx
تأثیر امید درمانی بر کاهش تقاضای طلاق و افزایش شادکامی در رشت.pptx