عنوان: ارزیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور در محلات شهری و روستایی کارفرمااداره کل بهزیستی مجری: پریسا زهرابی تاریخ ارائه: 1397/2/5 سلامت انسان و توسعه اجتماعي، رابطه اي جدايي ناپذير دارند. سلامت، هم چنين يكي از شش قلمرو اصلي رفاه اجتماعي است. پس هر آن چه تهديدي براي سلامت باشد، تهديد براي توسعه و رفاه اجتماعي نيز مي باشد و هر آن چه موجب ارتقاي سلامت است، عملاً ما را به توسعه و رفاه اجتماعي نيز رهنمون مي سازد. از آن جا كه سوء مصرف مواد، وابستگي و عوارض ناشي از آن، تهديدي جدي براي سلامت به شمار مي آيد و بر كميت و كيفيت زندگي تأثير مي گذارد، برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد را با برنامه هاي ارتقاء رفاه سلامت توأم مي دانند . سلامت به عنوان يكي از شاخصه هاي افزايش رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی و در رويكرد ارتقاء آن، اجتماع محوری پایه اصلی است به نحوي كه امروزه، به طور روزافزوني رويكرد ارتقاء سلامت اجتماع محور به عنوان يك ديدمان براي بهبود وضعيت سلامت كلي شناخته می شود. امروزه مسأله مواد مخدر تنها يك مشكل شهري، روستايي يا خانوادگي نيست، بلكه يك مشكل كشوري و جهاني است. بر اساس آخرين آمار و اطلاعات منتشر شده از سوي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، روند مصرف مواد مخدر با شيب ملايم در حال افزايش است طوري که در سال 2011-2010 به طور ميانگين 27 ميليون نفر برابر با 6 درصد از جمعيت جهان حداقل يکبار در سال مواد مخدر مصرف کرده اند . اين ميزان در مقايسه با سال 2099 به ميزان 19 درصد و نسبت به سال 2008، 12 درصد افزايش داشته است. مصرف الکل، هروئین، کوکائین و دیگر داروها سالانه باعث مرگ 2/5 میلیون نفر در جهان می باشد. علاوه بر عامل مرگ ها، ابتلاء به بیماری ها و درمان معتادان بار هزینه ای و مراقبتی بزرگی بر دوش جامعه می گذارد
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
ارزیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور در محلات شهری و روستایی.pdf