عنوان: ارتباط بهزیستی روانشناختی مربیان مهدهای کودک استان گیلان با مهارت های اجتماعی کودکان 4 تا 6 سال کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مجری: مانک ییلاق بیگی تاریخ ارائه: 1397/4/6 ارتباط موثر رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل می کند که در آن علاوه بر این که خودش به خواسته هایش می رسد، افراد مقابل نیز احساس رضایت دارند. بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که مهارتهای اجتماعی آموختنی هستند زیرا کودکانی که در محیط های نا مناسب بزرگ شده اند از لحاظ اجتماعی رفتارهای نامعقول دارند. با توجه به این مسائل دست اندرکاران تعلیم و تربیت کودکان نقش مهمی در طراحی برنامه های آموزشی دارند و با بهره گیری از مهارت های اجتماعی و تجارب خود، برنامه های مربوط به مهارت های اجتماعی را طراحی می نمایند. کیفیت روابط در دوران کودکی اهمیت اساسی دارد. در دوران کودکی بذر عزت نفس کاشته می شود و تصور می شود که مادر و جانشین مادر (مربی) نقش محوری در این موضوع دارد.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
پژوهش بهزیستی روانشناختی مهارتهای اجتماعی.pdf