کارفرما: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تاریخ ارائه: 1397/7/4 الف) خواص عمومی مصالح ساختمانی: 1- خواص فیزیکی 2 - خواص شیمیایی 3 - خواص مکانیکی ب) مواد مرکب(کامپوزیت) ج) بتن ها: 1 - بتن سبک 2 - بتن خودتراکم 3 - بتن پلیمری 4 - بتن الیافی د) سازه فولادی سبک LSF ه) سیستم سقف U-BOOT و) سیستم سقف کوبیاکس
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
material presentation.pdf