کارفرما: اداره کل شیلات استان گیلان مجری: دکتر حمیدرضا علی پور تاریخ ارائه: 1397/7/25 با توجه به اهمیت وجایگاه روش صید ماهیان استخوانی ( پره ) ، مطالعه فوق با اهداف زیر در دستورکار شیلات استان گیلان قرار گرفته است : - تعیین متوسط در آمد حاصل از فعالیت شرکتهای تعاونی پره - تعیین متوسط هزینه های جاری و سرمایه ای شرکتهای تعاونی پره - بررسی نقش عوامل موثر در میزان صید شرکتهای پره ازجمله نیروی کار ،سرمایه ،ابزار و آلات ، مدیریت تعاونی و ... - تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر صید در شرکتهای پره . - بررسی راهکارهای افزایش درآمد یا کاهش هزینه های تعاونی پره. - بررسی هزینه اشتغال صیادی در شرکتهای تعاونی پره.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
تحليل هزيـنه – فايـده صيــد در شركتهاي تعاوني صيادي پــره استان گیلان.pdf