کارفرما: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان مجری: دکتر سینا خردیار تاریخ ارائه: 1397/7/5 عناوین مورد مطالعه طرح: شناسایی عوامل موثر بر کیفیت مراکز مالی بین‌المللی مطالعه تطبیقی شاخص های مربوط به عوامل موثر بر مراکز مالی بین‌المللی برتری موقعیت استان گیلان در ایجاد مرکز مالی بین المللی شناسایی خدمات تخصصی مراکز مالی بین‌المللی (با رویکرد مالی اسلامی) ارائه برنامه خدمات تخصصی مرکز مالی بین‌المللی در گیلان مطالعه تطبیقی خدمات تخصصی مراکز مالی بین‌المللی نقش مرکز مالی بین‌المللی در تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام استان گیلان نقش مرکز مالی بین‌المللی در ارتقاء سطح کیفی آموزش تخصصی ارائه برنامه عملیاتی اجرایی مرکز مالی بین‌المللی بر اساس ابعاد فنی، مالی، تجاری
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
مرکز مالی بین المللی.pdf