کارفرما: استانداری گیلان مجری: دکتر مهدی حسام (دانشگاه گیلان) تاریخ ارائه: 1397/9/7 گردشگری در مفهوم اولیه خود در کنار اثرات مثبت قابل توجه، دارای ضعفهایی نیز می باشد که در صورت غفلت از آن، گاه به خسارتهای جبران ناپذیری منجر شده و به توسعه پایدار خدشه وارد می کند. در استان گیلان در مجموع ۱۰۴۳ منبع و جاذبه گردشگری وجود دارد که از این میان، تعداد ۱۴۵ جاذبه معادل 13/90 درصد در زمره جاذبه های طبیعی، ۸۴۲ جاذبه معادل 80/73 درصد در زمره جاذبه های فرهنگی- تاریخی و ۵۶ جاذبه معادل 5/37درصد در زمره جاذبه های انسان ساخت می باشند.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
طرح جامع راهبردی توسعه بومگردی استان گیلان.pdf