کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان مجری: دکتر مصطفی ابراهیم پور تاریخ ارائه: 1397/9/14 این پژوهش بر اساس راهبردهای توسعه صنعتی و مزیت­های رقابتی استان گیلان درزمینه صنایع سلولزی، غذایی، دارویی و فولادی؛ به دنبال این است که مؤلفه‌های اثرگذار در زنجیره تأمین این صنایع را شناسایی کند. به‌صورت مشخص این طرح به دنبال دستیابی به اهداف زیر است: 1. تهیه گزارش تحلیل وضعیت صنایع سلولزی، غذایی، دارویی و فولادی استان گیلان. 2. تهیه گزارش تحلیل حلقه­های ارزش­افزایی صنایع سلولزی، غذایی، دارویی و فولادی استان گیلان. 3. تهیه گزارش پیشنهادی برای تشکیل و ایجاد عناصر و حلقه­های ایجادکننده ارزش در زنجیره صنایع سلولزی، غذایی، دارویی و فولادی استان گیلان. 4. ارایه راهکارهایی برای هدایت صنایع موجود و جدید به سمت عناصر و حلقه­های مفقوده ارزش­افزایی. 5. ارایه راهکارهایی جهت تسهیل ایجاد کسب­وکار در حلقه­ها.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
تحلیل زنجیره ارزش صنایع سلولزی، غذایی، دارویی و فولادی.pdf