کارفرما : جهاد کشاورزی استان گیلان مجری: فرجاد رفیعی تاریخ ارائه: 1397/10/26 هدف از اجرای این پژوهش: بررسی تنوع ژنتیکی و فروانی فُرم های مقاوم و حساس ژنتیکی نسبت به بیماری اسکراپی در گوسفندان تالشی استان گیلان اسکراپی یک بیماری عصبی پیش رونده ژنتیکی در گوسفند است. هیچ درمانی نداشته و در نهایت منجر به مرگ حیوان می شود. اولین بار در 1981 در دو گله گوسفند در جزیره قبرس دیده شد. در این پژوهش پیشنهاد می شود که برنامه پایش دائمی و الزامی گوسفندان تالشی با هدف حفظ و گسترش پتانسل ژنتیکی مقاومت به اسکراپی طراحی و اجرا گردد.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
بررسی مقاومت ژنتیکی به اسکراپی در گوسفندان بومی گیلان.pdf