برگزاری کلاس اطفای حریق ویژه همکاران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1397 در مرکزآموزش وپژوهش های توسعه آینده نگری استان گیلان