برگزاری کلاسهای توجیهی بدوخدمت 28 خرداد ماه 1397ویژه کارکنان ادارات در مرکز آموزش وپژوهشهای توسعه آینده نگری استان گیلان