گردهمایی رابطین آموزشی دستگاههای اجرایی استان گیلان _16 مهر 97 _ سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی _ مجری مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه آینده نگری