برگزاری دوره استارتاب و رویداد نیمروزی و ایده پرداز 22 مهر 1397 در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان