برگزاری دوره کیفیت زندگی کاری 8 آذر 1397ویژه مدیران دانشگاه علوم پژشکی در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان