دوره تکنیک ها وفنون بهبود سیستم ها و روشهامدیران پایه21 آذر 97 ویژه مدیران بنیاد شهید در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان