کلاس دوره حقوق اساسی تربیت مدیر پایه ویژه مدیران استانداری گیلان در مرکزآموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری13 دی ماه 96