اطلاعیه
نمایش
10493

تاریخ: 1397/04/04
زمان: 10:56
یحیی زاده نوجوکامبری
رییس گروه پژوهش و آینده نگری
طرح های پژوهشی سال 1397
همکاران محترم دستگاه های اجرایی، اعضا و دبیران محترم کمیته پژوهش دستگاهها لطفاً برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات حوزه پژوهش در قسمت تالارهای مجازی، بخش شبکه همکاری های پژوهشی مراجعه و از اطلاعات بارگذاری شده استفاده نمایید.
پیوست ها