اطلاعیه
نمایش
10496

تاریخ: 1397/04/10
زمان: 08:00
جدي
تاریخ برگزاری آزمونهای دوره توجیهی بدو خدمت دستگاههای اجرایی
باسلام و احترام شرکت کنندگان دوره توجیهی و بدو خدمت با توجه یه تغییرات بعمل آمده تاریخ آزمونهای دستگاههای اجرایی به شرح ذیل می باشد. اداره بنادر و دریا نوردی روز دوشنبه 1397/05/01 ساعت 10 صبح می باشد. استانداری گیلان. گروه الف و گروه ب روز پنج شنبه 1397/05/04ساعت 10 صیح می باشد. دستگاههای تعزیرات حکومتی، راهداری و حمل و نقل، دانشگاه پیام نور، تبلیغات اسلامی، سازمان قضایی، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه 1397/04/30 ساعت 10 صبح می باشد با تشکر
پیوست ها