اطلاعیه
نمایش
10513

تاریخ: 1397/05/09
زمان: 11:38
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «حقوق شهروندی در نظام اداری»
دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری» برای کارکنان محترم « اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان گیلان» درحال برگزاری می باشد. این دوره آموزشی از روز دو شنبه مورخ 97/5/8 آغاز گردیده و تا چهار شنبه 97/5/17 به پایان خواهد رسید . لازم به ذکر است در این محدوده زمانی 5 گروه از شرکت کنندگان از کارگاه آموزشی بهره مند خواهند شد. هدف کلی در این دوره آموزشی افزایش سطح آگاهی ، تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم در نظام اداری به عنوان مسئولان اجرایی وکارگزان دولت می باشد.
پیوست ها