اطلاعیه
نمایش
1067

تاریخ: 1396/04/14
زمان: 09:39
یحیی زاده نوجوکامبری
رییس گروه پژوهش و آینده نگری
اطلاعیه پژوهشی
به اطلاع میرساند پرسشنامه "مقایسات زوجی عوامل مؤثر بر بهبود اثربخشی نتایج و محصولات پژوهش و فناوری در توسعه و پیشرفت استان در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی" به همراه راهنمای تکمیل آن در قالب فایل اکسل در سامانه مرکز بارگذاری گردیده است.همکاران عضو کمیته پژوهش میتوانند پرسشنامه را دریافت نموده وپس از تکمیل اطلاعات از طریق منوی * --" برنامه توسعه " * -- "بارگذاری" * -- انتخاب کارگروه "گروه پژوهش " * -- ا نتخاب کمیته " اولویت بندی عناوین اقدامات سند پژوهش وفناوری " ارسال نمایند با تشکر
پیوست ها