اطلاعیه
نمایش
11531

تاریخ: 1397/05/22
زمان: 09:13
جدي
تشکیل کلاسهای توجیهی بدوخدمت اداره پست ، استانداری ، ورزش و جوانان
بسمه تعالی باسلام به استحضار می رساند.تشکیل کلاسهای توجیهی بدوخدمت اداره پست ، استانداری، ورزش و جوانان از روز چهارشنبه 1397/5/24برگزار می شود. در ضمن فایل تشکیل کلاسها پیوست می باشد.