اطلاعیه
نمایش
11560

تاریخ: 1397/06/18
زمان: 10:25
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «منشور حقوق شهروندی»
دوره آموزشی «منشورحقوق شهروندی» درحال برگزاری می باشد. این دوره، از روز سه شنبه مورخ 97/6/20 با حضور کارکنان محترم شرکت برق منطقه ای گیلان برگزار خواهد شد. هدف کلی از این دوره، ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران نسبت به مفاد حقوق شهروندی بعنوان یک شهروند ایرانی است. شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم و منشورحقوق شهروندی در زمینه های زیر آشنا خواهند شد . 1- حق حیات 2- حق آزادی وامنیت 3- حق حریم خصوصی 4- حق اشتغال و کارشایسته 5- حق آزادی اندیشه وبیان 6- ...