اطلاعیه
نمایش
11575

تاریخ: 1397/06/27
زمان: 13:16
جدي
تشکیل کلاسهای توجیهی بدو خدمت گمرک آستارا
تشکیل کلاسهای توجیهی بدو خدمت اداره گمرک آستارا ، شهرداری آستارا ، شهرداری تالش تاریخ برگزاری کلاسها 1397/07/01 لغایت 1397/07/25 می باشد. در ضمن فایل جدول کلاسها ضمیمه می باشد.
پیوست ها