اطلاعیه
نمایش
11578

تاریخ: 1397/06/31
زمان: 13:52
حجازی
کارشناس آموزش
دعوت به ثبت نام برای دوره آموزشی « آداب و اصول تشریفات»
این مرکز آمادگی دارد دوره ای ویژه برای کارشناسان روابط عمومی وگروه های فرآیند تشریفات (استقبال، اسکان، تشریفات، پذیرایی، بدرقه، حمل و نقل) برگزار نماید . لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید.
پیوست ها

1397/06/31
1:53:09 PM