اطلاعیه
نمایش
11579

تاریخ: 1397/07/02
زمان: 10:15
جدي
تشکیل کلاسهای توجیهی بدو خدمت محیط زیست
تشکیل کلاسهای توجیهی بدو خدمت اداره محیط زیست استان گیلان زمان شروع کلاسها از تاریخ 1397/07/08 لغایت 1397/08/03 می باشد. در ضمن جدول زمان بندی کلاسها پیوست می باشد.
پیوست ها