اطلاعیه
نمایش
11580

تاریخ: 1397/07/02
زمان: 13:44
جدي
تشکیل کلاسهای توجیهی بدو خدمت شهرداری بندر انزلی
تشکیل کلاسهای توجیهی بدو خدمت شهرداری بندر انزلی تاریخ شروع کلاسها 1397/7/7 لغایت 1397/8/2 می باشد. در ضمن جدول یرگزاری کلاسها ضمیمه می باشد.