اطلاعیه
نمایش
11581

تاریخ: 1397/07/03
زمان: 12:33
جدي
تشکیل کلاسهای توجیهی بدو خدمت شهرداری رضوانشهر
تشکیل کلاسهای توجیهی بدو خدمت شهرداری رضوانشهر زمان شروع کلاس از تاریخ 1397/7/9 لغایت 1397/8/5 می باشد. در ضمن برنامه کلاسهای هفتگی ضمیمه می باشد.
پیوست ها

1397/07/03
12:33:52 PM