اطلاعیه
نمایش
11614

تاریخ: 1397/08/02
زمان: 14:08
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «آداب و اصول تشریفات»
دوره آموزشی «آداب و اصول تشریفات » به مدت 24 ساعت از روز دوشنبه 97/8/7 برگزار خواهد شد . شرکت کنندگان در این دوره با محتوی زیر آشنا خواهند شد. 1- ایین تشریفات در همایش ها، کنفرانس ها، مراسم تودیع و معارفه و... 2- بازدید مقامات ارشد از سازمان 3- اطلاع رسانی در فرایند تشریفات (اصول/ استقبال/ حمل و نقل / اسکان / پذیرایی /بدرقه ) 4- بازدیدهای عمومی و تورهای سیاحتی همایش های بین المللی 5-... برنامه اجرایی به پیوست تقدیم می گردد..
پیوست ها