اطلاعیه
نمایش
11617

تاریخ: 1397/08/06
زمان: 08:16
جدي
تشکیل کلاسهای توجیهی بدوخدمت دانشگاه گیلان گروه(ب)
تشکیل کلاسهای توجیهی بدوخدمت دانشگاه گیلان گروه (ب) شروع کلاسها ازتاریخ 1397/8/7 لغایت 1397/9/19 می باشد. در ضمن فایل برگزاری کلاسها ضمیمه می باشد.
پیوست ها