اطلاعیه
نمایش
11631

تاریخ: 1397/08/28
زمان: 08:22
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «کمک های اولیه وفوریت های پزشکی- امدادی»
دوره آموزشی «کمک های اولیه وفوریت های پزشکی- امدادی» از سری دوره های عمومی با اهداف زیر برگزار می گردد: آشنایی فراگیر: 1- با ساختار کلی بدن و ویژگی های آن. 2- انواع اقدامات پزشکی ، امدادی و کمک های اولیه و مراقبت های لازم جهت کنترل صدمات احتمالی به موقع . 3-... این دوره آموزشی درعصر روزهای سه شنبه 29 آبان ماه و6 آذر ماه از ساعت 15 الی 19 برگزار می گردد. شرکت کنندگان از کارکنان محترم « اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان» می باشند.
پیوست ها