اطلاعیه
نمایش
11665

تاریخ: 1397/09/24
زمان: 09:39
جدي
تشکیل کلاس آموزشی با عنوان، قانون برگزاری مناقصات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تشکیل کلاس آموزشی با عنوان ، قانون برگزاری مناقصات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان(مصوبه سازمان برنامه بودجه کشور) اهداف آموزش: 1- طبقه بندی انواع معاملات 2- طبقه بندی انواع مناقضات 3- آشنایی انواع مناقصات و روشهای آن در ضمن فایل برگزاری دوره ضمیمه می باشد.
پیوست ها