اطلاعیه
نمایش
11666

تاریخ: 1397/09/24
زمان: 09:51
جدي
تشکیل کلاس آموزشی با عنوان، ارتباطات سازمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تشکیل کلاس آموزشی با عنوان، ارتباطات سازمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (مصوبه سازمان برنامه بودجه کشور) اهداف آموزش: با فراگیری روش ها، الگوها و راهکارهای برقراری ارتباط، با دیگرسازمان ها وارباب رجوع ارتباط کارآمد و موثری داشته باشد. در ضمن فایل برگزاری دوره ضمیمه می باشد.
پیوست ها