اطلاعیه
نمایش
11721

تاریخ: 1397/10/18
زمان: 13:43
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «حسابداری دولتی»
دوره آموزشی ویژه حسابداران تحت عنوان: «حسابداری دولتی» به مدت 30 ساعت برای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان برگزار می گردد. اهداف اموزشی این دوره عبارتند از : 1- اصول کلی و خصوصیات حسابداری دولتی 2- حساب های بودجه ای 3- ارتباط بودجه و حسابداری 4- طرز تنظیم حساب های اختصاصی 5- بستن حساب ها 6-... برنامه زمانبندی شده دوره آموزشی فوق به پیوست ارائه می گردد.
پیوست ها