اطلاعیه
نمایش
11727

تاریخ: 1397/10/26
زمان: 11:28
جدي
برنامه کلاسی دوره توجیهی بدو خدمت
برنامه کلاسی دوره توجیهی بدوخمت 1- سازمان اسنادو کتابخانه ملی 2-سازمان صنعت معدن و تجارت 3- اداره ورزش و جوانان مکان: سازمان اسنادو کتابخانه ملی برگزار می گردد. در ضمن فایل برنامه کلاسی پیوست می باشد.
پیوست ها