اطلاعیه
نمایش
11729

تاریخ: 1397/10/30
زمان: 08:49
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «حقوق شهروندی در نظام اداری»
دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری» برای کارکنان محترم « پارک علم و فناوری استان گیلان» درحال برگزاری می باشد. این دوره آموزشی از روز یکشنبه مورخ 97/10/30 آغاز می گردد و در یکشنبه مورخ97/11/07 به پایان خواهد رسید . هدف کلی در این دوره آموزشی افزایش سطح آگاهی ، تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم در نظام اداری به عنوان مسئولان اجرایی و کارگزان دولت می باشد.