اطلاعیه
نمایش
11730

تاریخ: 1397/10/30
زمان: 09:19
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی« امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)»
دوره آموزشی« امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)» به مدت 12 ساعت که از سری دوره های جدید فناوری اطلاعات و بر اساس بخشنامه شماره 367237 مورخ 97/7/15 برای عموم کارکنان دولت قابل اجرا ء می باشد ، در حال برگزاری است . این دوره در روز شنبه مورخ 97/11/6 از ساعت 13 برای کارکنان محترم « اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان» برگزار می گردد. هدف کلی دوره فوق : ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان نسبت به فناوری های اطلاعاتی و روش های حفظ امنیت آنها ست . در این دوره شرکت کنندگان با موضوعاتی از قبیل : 1- روش های پاسخگویی و نحوه تنظیم گزارش رخدادهای امنیتی در سازمان ها 2- روش های مقابله با حملات مهندسی اجتماعی 3- تاثیر خطاها و رفتارهای کارکنان در حملات اجتماعی 4- مفاهیم حقوقی 5- امنیت سایبری در سازمان ، بهداشت سایبری، .... آشنا خواهند شد. (برنامه اجرایی در فایل ضمیمه می باشد)
پیوست ها