اطلاعیه
نمایش
11733

تاریخ: 1397/11/06
زمان: 10:21
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی « سیتم های اطلاعاتی مدیریت MIS و کاربرد آن در امور مالی»
دوره آموزشی « سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS و کاربرد آن در امور مالی» ویژه حسابداران و ذیحسابان به مدت 32 ساعت برگزاری می گردد. هدف از اجرای این دوره آشنایی شرکت کنندگان با : سیستم های اطلاعاتی مدیریت جهت اعمال کنترل ونظارت دقیق تر برنحوه پیشرفت امور در سازمانها وکمک به مدیران جهت اتخاذ سیستم های اطلاعاتی شرکت کنندگان در این دوره با مباحث زیر آشنا خواهند شد : 1- شبکه های اطلاع رسانی . 2- نوع سخت افزار و حافظه های مورد نیاز نرم افزار . 3- نقش اطلاعات در تصمیم گیری 4- سیکل پردازش اطلاعات 5 - توسعه سیستم مالی در سازمان 6- طراحی فلوچارت 7- .... به پیوست برنامه زمانبندی شده دوره آموزشی فوق ارائه می گردد.