اطلاعیه
نمایش
11736

تاریخ: 1397/11/08
زمان: 12:15
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «مطالعات ژئو تکنیک و اهمیت آن در پروژه های عمرانی»
براساس اعلام قبلی دوره آموزشی ویژه کارشناسان فنی دستگاه های اجرایی به مدت 3 ساعت تحت عنوان «مطالعات ژئو تکنیک و اهمیت آن در پروژه های عمرانی» در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان واقع در چهار راه حشمت برگزار می گردد. بدین وسیله از عموم کارشناسان فنی دستگاه های اجرایی دعوت می گردد ضمن ثبت نام در سامانه آموزشی راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/14 در دوره فوق حضور به هم رسانند.
پیوست ها