اطلاعیه
نمایش
11753

تاریخ: 1397/11/29
زمان: 09:58
جدي
اطلاعیه برگزاری کلاس سواد اطلاعاتی (مگا پیپر)
همکاران محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن دسته از همکارانی که در کلاس آموزشی سواد اطلاعاتی (مگا پیپر) ثبت نام نموده اند روز دوشنبه 1397/11/29 ساعت 13الی 17 در مرکز آموزش و پژوهش برگزار می گردد.
پیوست ها