اطلاعیه
نمایش
11776

تاریخ: 1398/02/26
زمان: 08:13
جدي
تغییر برنامه دوره توجیهی بدوخدمت ( سازمان هلال احمر استان گیلان)
تغییر تاریخ آزمون دوره توجیهی بدو خدمت سازمان هلال احمر از 1398/03/13 به تاریخ 1398/03/09 انتقال یافته است. در ضمن ساعت آزمون 10 رو ز پنج شنبه می باشد. فایل جدول کلاسها ضمیمه می باشد.
پیوست ها

1398/02/26
8:14:30 AM