اطلاعیه
نمایش
11785

تاریخ: 1398/03/20
زمان: 10:08
محمدی گرفمی
سرپرست مرکز آموزش و پزوهش
پیام تسلیت مدیریت و کارکنان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری به جناب آقای حسن جدی
جناب آقای حسن جدی خبر مصیبت وارده بر جنابعالی ما را نیز اندوهگین ساخت. از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی درخواست می‌نماییم. از طرف مدیریت و کارکنان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
پیوست ها

1398/03/20
10:09:00 AM