اطلاعیه
نمایش
11790

تاریخ: 1398/04/02
زمان: 11:32
فردي
کارشناس پژوهش
هزینه کرد اعتبارات پژوهشی 98
روسای محترم دستگاه های اجرایی به اطلاع می رساند پیرو جلسه های هماهنگی با دستگاه های اجرایی در تاریخ های 22/3/1398 و 27/3/1398 در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی سال 1398 استان، شیوه نامه مربوطه در سامانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری بارگذاری شده و لازم است بر اساس این شیوه نامه، دستگاه های اجرایی مشمول اعتبارات پژوهشی اقدامات لازم را معمول دارند و همچنین در خصوص نحوه اجرای آن، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان نظارت و پیگیری لازم را بعمل خواهد آورد.
پیوست ها