اطلاعیه
نمایش
11793

تاریخ: 1398/04/05
زمان: 07:26
جدي
برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت اداره کل دامپزشکی استان گیلان
برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت اداره کل دامپزشکی استان گیلان شروع کلاسها از تاریخ 1398/04/10 الی 1398/05/05 می باشد. حضور در کلاسها الزامی و مدت غیبت در کل دوره به مدت 7 ساعت می باشد. در ضمن فایل برنامه هفتگی ضمیمه می باشد.
پیوست ها

1398/04/05
10:44:05 AM