اطلاعیه
نمایش
11795

تاریخ: 1398/04/13
زمان: 08:06
حجازی
کارشناس آموزش
زمان برای آزمون مجدد «غیر حضوری »
پیرو نامه شماره 82052 مورخ 98/2/23 ، این مرکز آمادگی دارد در روزهای سه شنبه مورخ 98/4/25 و چهارشنبه مورخ 98/4/26 از ساعت 10 الی 11 صبح مجددا سایت آزمون را برای افراد زیر باز نماید : 1- آن دسته از ثبت نام کنندگانی که قبلا" ثبت نام نمودند اما در تاریخ مقرر موفق به شرکت در آزمون غیر حضوری نشدند ( غایبین ). 2- آن دسته از ثبت نام کنندگانی که در تاریخ های مقرر در آزمون شرکت نمودند، اما به هر دلیلی حد نصاب نمره لازم ( 60 امتیاز ) را کسب ننمودند. این افراد در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون ، برای عناوینی که حد نصاب نمره را کسب ننمودند ، می بایست فیش پرداختی مبلغ 50 % از شهریه مذکور در نامه شماره 82052 مورخ 98/2/23 را حداکثر تا تاریخ 98/4/20 به امور مالی این مرکز تحویل داده تا سایت آزمون برای آنان فعال گردد.
پیوست ها