اطلاعیه
نمایش
11800

تاریخ: 1398/04/17
زمان: 11:52
فلاحتکار
اجرای پودمان تخصصی راهبردی و مسئله محور
با سلام به اطلاع می رساند اولین دوره آموزشی ( آسیب شناسی مسائل سازمانی ) از مباحث مجموعه پودمان تخصصی راهبردی و مسئله محور،روز پنج شنبه مورخ 1398/4/20 در مرکز آموزش و پژوهش برگزار می گردد. بدیهی است مدیران محترم دستگاههای اجرایی که ساعت شرکت در پودمان فوق را صبح های پنج شنبه انتخاب نموده اند راس ساعت 8 صبح در این مرکز حضور داشته باشند. با تشکر واحد آموزش
پیوست ها