اطلاعیه
نمایش
11802

تاریخ: 1398/04/18
زمان: 07:52
جدي
مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري مكلف به تحليل دقيق روند توسعه كشور است
نشست تخصصي گروه توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمد‌باقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس هيأت امنا و رئيس گروه تو سعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل اين مركز و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحب‌نظران توسعه در محل اين مركز برگزار شد. به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمد‌باقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس اين سازمان و رييس هيأت امناي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در اين نشست اظهار داشت: براي رسيدن به اهداف توسعه كشور، مطالعه و تبيين وضع موجود، با تمام مسايل و مشكلات پيش‌رو و تحقق وضع مطلوب ضروري است و موضوع نهاد‌سازي در امر توسعه بسيار اساسي و مهم است. دكتر نوبخت افزود: بر اساس تمام اسناد فرادستي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، مأمور راهبري و رصد توسعه كشور است و تأسيس و تقويت مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با هدف نهاد سازي براي توسعه انجام شده است. رييس هيأت امناي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با تصريح بر اهميت مطالعه در روند توسعه گفت: اين مركز به عنوان نهادي علمي و قانوني تأسيس شد تا در امر فعاليت‌هاي پژوهشي و مطالعاتي، بازوي توانمندي براي سازمان برنامه و بودجه كشور باشد. وي افزود: كار مركز در سه سطح مطالعات كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دنبال مي‌شود و مركز آمار ايران و سازمان نقشه برداري كشور هم در تامين داده‌هاي مورد نياز به اين مركز كمك مي‌كنند. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه اظهارات خود تأكيد كرد كه ما، در گروه توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل، از همكاري تمام مراكز علمي كه به صورت تخصصي به مطالعه برنامه‌ريزي توسعه مشغول هستند و نيز از تجارب صاحب‌نظران اين عرصه بهره خواهيم برد و با لحاظ كردن اين كه، توسعه كشور امري بومي و درون‌زا است، از تمام تجربه هاي جهاني و بين‌المللي نيز استفاده مي‌كنيم. گزارش مذكور حاكي است كه در اين نشست تخصصي، شركت‌كنندگان به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند و به ترسيم جايگاه واقعي صندوق توسعه ملي در روند توسعه كشور، تقويت بيشتر نقش و جايگاه شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان ها، مديريت دانش و نيز آينده‌نگري در روند مطالعات تأكيد كردند. شايان ذكر است كه جلسه گروه توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري هر هفته يك بار تشكيل مي شود و مكلف به تحليل دقيق روند توسعه كشور است.
پیوست ها