اطلاعیه
نمایش
11805

تاریخ: 1398/04/25
زمان: 13:50
فلاحتکار
اجرای دوره آموزشی پودمان تخصصی ، راهبردی محور ویژه دستگاههای اجرایی ثبت احوال، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی
با سلام به اطلاع می رساند اولین دوره آموزشی ( آسیب شناسی مسائل سازمانی ) از مباحث مجموعه پودمان تخصصی راهبردی و مسئله محور،روز چهار شنبه مورخ 1398/4/26 ویژه مدیران (اداره کل ثبت احوال ، حفاظت محیط زیست و اداره کل راه و شهرسازی ) که از طریق سامانه ، ثبت نام نموده و متقاضی شرکت در این دوره بوده اند ، در مرکز آموزش و پژوهش برگزار می گردد. بدیهی است مدیران محترم دستگاههای اجرایی فوق رآس ساعت 14 عصر در این مرکز حضور داشته باشند. با تشکر واحد آموزش
پیوست ها