اطلاعیه
نمایش
11811

تاریخ: 1398/05/05
زمان: 10:32
فلاحتکار
افتتاح "دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور" ویژه مدیران پایه و میانی
با توجه به شرایط حساس کشور و همچنین مسائل و مشکلاتی مانند تحریم های اقتصادی ، محدودیتهای بودجه ای و عوارض اجتماعی ناشی از فشارهای اقتصادی ، وجود آموزشهایی به منظور همراستاسازی کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی با وضعیت راهبری سازمانها در وضعیت حساس و چگونگی تصمیم گیری در شرایط خاص و غیر قابل پیش بینی، لازم و ضروری به نظر می آمد، به همین منظور مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان همزمان با سراسر کشور مجموعه "دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور" را به مدت 40 ساعت (به شرح جدول زیر) ، برای دوسطح مدیران پایه و میانی طراحی و آماده اجرا نمود و به طور همزمان 4 دوره را در روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 26 و 27 تیرماه با حضور جمع کثیری از مدیران پایه و میانی دستگاههای اجرایی افتتاح نمود. لازم به ذکر است باتوجه به استقبال مدیران از این مجموعه آموزشی دوره های بعدی به ترتیب در تاریخهای تعیین شده برگزار خواهد شد. ضمنا رابطین محترم سازمانهای و دستگاهها اجرایی استان می توانند از طریق سامانه مرکز آموزش و پژوهش به نشانی er2.mpogl.irنسبت به ثبت نام مدیران خود در این دوره ها اقدام نمایند. درضمن فایل دوره ها ضمیمه می باشد
پیوست ها