اطلاعیه
نمایش
11843

تاریخ: 1398/06/10
زمان: 10:03
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی" گزارش نویسی (1) "
هدف کلی دوره آموزشی " گزارش نویسی (1) " آشنا سازی فراگیران با مفاهیم کلی و مکاتبات ،گزارش های اداری وخلاصه سازی نوشته های اداری به منظور تهیه و تنظیم نامه ها ، صورتجلسه ها و بخشنامه های اداری و همچنین جمع آوری و طبقه بندی و تلخیص اطلاعات برای تنظیم گزارش ها ی مختلف اعم از اداری ، فنی و پژوهشی و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات واصله ، می باشد . دوره آموزشی فوق به مدت 20 ساعت از سری دوره های آموزشی توانمندی های اداری بوده و برای کارکنان محترم " پارک علم و فناوری استان گیلان " در حال اجراء می باشد . (فایل زیر حاوی برنامه اجرایی می باشد.)
پیوست ها